TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE ŁYSE - ETAP II

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2018

W czerwcu 2018 roku Gmina Łyse zakończyła II etap termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łyse. Głównym celem zadania była poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oraz wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w siedmiu budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łyse.

Wykonawcą zadania na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego została firma „KOLBUD” Spółka Jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy z Kolna. Gmina Łyse poniosła już wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji (wraz z kosztami wykonanej dokumentacji), które wyniosły w sumie 1.631.315,63 zł.

Zakres zleconych prac obejmował:

- Remiza OSP Łyse: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, montaż kolektorów słonecznych, montaż gazowego kotła kondensacyjnego, mode-rnizacja systemu oświetlenia na typu LED;

- Świetlica w Piątkowiźnie: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie podłóg, wymiana okien  i drzwi zewnętrznych, ocieplenie dachu, montaż kotła na biomasę, modernizacja instalacji c o, w tym montaż zaworów termostatycznych i podpionowych oraz montaż kolektorów słonecznych;

- Budynek po szkole w Serafinie: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie podłóg, ocieplenie stropu  i dachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, montaż kolektorów słonecznych, modernizacja systemu oświetlenia na LED;

- Szkoła w Łączkach: montaż kolektorów słonecznych, ocieplenie dachu, ocieplenie stropu, modernizacja systemu oświetlenia na typu LED;

- Świetlica w Tartaku: ocieplenie dachu i stropu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie podłóg, montaż kolektorów słonecznych;

- Świetlica w Babie: ocieplenie stropu i dachu, ocieplenie podłóg, ocieplenie ścian, montaż kolektorów słonecznych, montaż kotła na biomasę;

- Hydrofornia Łyse: ocieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych.

W lutym 2017 roku przedstawiciele Gminy Łyse  podpisali umowę na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wyniosła ponad milion złotych, czyli 80% kosztów kwalifikowanych.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Remiza OSP Łyse

  Remiza OSP Łyse

 • Powiększ zdjęcie Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piątkowiźnie

  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piątkowiźnie

 • Powiększ zdjęcie Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piątkowiźnie

  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piątkowiźnie

 • Powiększ zdjęcie Budynek Świetlicy Wiejskiej w Serafinie

  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Serafinie

 • Powiększ zdjęcie Budynek Szkoły Podstawowej w Łączkach

  Budynek Szkoły Podstawowej w Łączkach

 • Powiększ zdjęcie Budynek Świetlicy Wiejskiej w Tartaku

  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Tartaku