„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Informacje dla mieszkańców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

10 czerwca 2019

MIESZKAŃCY GMINY ŁYSE

5 czerwca 2019

Od dnia 1 LIPCA 2019 roku obowiązywać będą nowe zasady odbioru oraz segregacji odpadów komunalnych.

W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druki deklaracji będą dostępne: Urząd  Gminy Łyse, pok. Nr 7,9 (parter), Sołtys danej miejscowości, strona internetowa Gminy Łyse https://www.gminalyse.pl/

Deklaracje należy złożyć niezwłocznie od dnia 14 czerwca 2019 r., nie później niż do dnia 12 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Łyse, pok. nr 7, 9 (parter).

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (do pobrania)

Czytaj więcej o: MIESZKAŃCY GMINY ŁYSE

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW LIPIEC - GRUDZIEŃ 2019 R.

4 czerwca 2019

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE ŁYSE

4 czerwca 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW STYCZEŃ-CZERWIEC 2019 R.

4 grudnia 2018
Przejdź do - 	NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ŁYSE

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ŁYSE

4 grudnia 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW LIPIEC - GRUDZIEŃ 2018 R.

14 czerwca 2018
Przejdź do - NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ŁYSE

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ŁYSE

4 czerwca 2018

Od dnia 1 LIPCA 2018 roku obowiązywać będą nowe zasady segregacji odpadów komunalnych wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19).

Czytaj więcej o: NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ŁYSE

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW STYCZEŃ-CZERWIEC 2018 R.

8 grudnia 2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU SEGREGACJI ODPADÓW

3 lipca 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW LIPIEC - GRUDZIEŃ 2017 R.

30 czerwca 2017

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - najważniejsze informacje

7 grudnia 2016

Informacje archiwalne

8 listopada 2016