Jesteś tutaj: Start
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

IX Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 24 września 2019r.

23 września 2019

I N F O R M A C J A

23 września 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych informuje, iż mieszkańcy Gminy Łyse mają możliwość uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych mgr Halina Nicewicz
Czytaj więcej o: I N F O R M A C J A
Powiększ zdjęcie

Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

23 września 2019

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z całego Mazowsza do kandydowania na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Sejmik Młodzieżowy będzie partnerem dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań. Rekrutacja radnych prowadzona będzie przez przedstawicieli Zarządu Województwa Mazowieckiego i Fundacji Civis Polonus.

Czytaj więcej o: Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym (pisemnym)

20 września 2019
Powiększ zdjęcie

POMOC DLA POGORZELCÓW

20 września 2019

Zwracamy się z prośbą o pomoc dla rodziny Państwa Katarzyny i Tadeusza Banach z miejscowości Pupkowizna poszkodowanej w wyniku pożaru w dniu 18 września 2019 roku. Pomimo podjęcia działań ratowniczych przez jednostki straży pożarnej dom wraz z całym wyposażeniem uległ całkowitemu zniszczeniu. Rodzina utraciła także rzeczy osobiste.  

Czytaj więcej o: POMOC DLA POGORZELCÓW

ZAWIADOMIENIE

17 września 2019

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o  samorządzie  gminnym /tekst jednolity Dz.  U.  z   2019 r., poz. 506 z późn. zm./ zwołuję na   dzień 24 września 2019  r.  o godzinie 9.00  IX  Sesję Rady Gminy Łyse.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łysych.

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I

16 września 2019

z dnia 16 września 2019 o terminie i miejscu losowań członków obwodowych komisji wyborczych

Czytaj więcej o: INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I
Powiększ zdjęcie

VI Samorządowy Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Starosty Ostrołęckiego i Wójta Gminy Łyse

15 września 2019

Wyniki:
I miejsce -  sołectwo Lipniki
II miejsce -  sołectwo Zalas
III miejsce -  sołectwo Łyse

Czytaj więcej o: VI Samorządowy Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Starosty Ostrołęckiego i Wójta Gminy Łyse

Z A W I A D O M I E N I E

11 września 2019

w dniu 17 września  2019  roku o godz.  9.00  odbędzie się  wspólne posiedzenie stałych Komisji  w biurze Rady  Gminy Łyse

Czytaj więcej o: Z A W I A D O M I E N I E
Powiększ zdjęcie

OGŁOSZENIE

10 września 2019

W związku z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 4 września 2019r., znak: WBZK-III.7160.4.23.2019.MK Wójt Gminy Łyse informuje, że producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą na łąkach i pastwiskach.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I

10 września 2019

 o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosownia korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Czytaj więcej o: Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁYSE

10 września 2019

z dnia  9 września 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Wójt Gminy - Grzegorz Fabiszewski
Czytaj więcej o: INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁYSE

Planowane wyłączenia prądu w rejonie ostrołęckim w dniach 16-20.09.2019r.

10 września 2019
Powiększ zdjęcie

NARODOWE CZYTANIE - NOWELE POLSKIE

7 września 2019

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Łysych po raz kolejny zaprosili mieszkańców Gminy Łyse do uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

Czytaj więcej o: NARODOWE CZYTANIE - NOWELE POLSKIE