Jesteś tutaj: Start
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

INFORMACJA !!!

 

Wójt Gminy Łyse informuje, że od dnia 20 listopada 2019 roku w Urzędzie Gminy Łyse wydawana jest część protokołów szacowania szkód w gospodarstwach rolnych potwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Producenci rolni, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o udzielenie pomocy, w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałymi na powierzchni uprawy, które objęły co najmniej 30% danej uprawy, winni złożyć go do dnia 29 listopada 2019r. dołączając kopię protokołu szacowania strat.

 


 

Artykuły

Powiększ zdjęcie

Bezpłatne Turnusy Rehabilitacyjne dla Rolników w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS

20 listopada 2019
Powiększ zdjęcie

Szkoła w Zalasiu w służbie wartości

19 listopada 2019

Listopadowa aura sprzyja zadumie i refleksji. Wspominamy wtedy częściej ludzi, których nie ma wśród nas z różnych powodów. Sięgamy do kart historii, rozważając bohaterstwo i poświęcenie żołnierzy w walkach o wolność i niepodległość Polski, ale myślami jesteśmy też w czasach współczesnych, gdzie tak łatwo utracić mężnie wywalczoną krwią polską wolność, zabijając siebie różnorodnymi używkami.

SP w Zalasiu
Czytaj więcej o: Szkoła w Zalasiu w służbie wartości

ZAWIADOMIENIE

18 listopada 2019

Na   podstawie   art. 20   ust. 1   ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o   samorządzie   gminnym   /tekst jednolity Dz.  U.  z   2019 r.,   poz. 506 z późn. zm./  zwołuję   na    dzień  29 listopada 2019  r.  o godzinie 9.00  X  Sesję Rady Gminy Łyse.

Przewodniczący Rady - Stanisław Eugeniusz Lisek
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

18 listopada 2019

W   dniu    22 listopada  2019  roku   o   godz.  9.00  odbędzie się  wspólne posiedzenie stałych Komisji   w biurze Rady  Gminy Łyse.

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

18 listopada 2019

W dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w biurze Rady Gminy Łyse.

Przewodnicząca Komisji - Agata Sawicka
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE
Powiększ zdjęcie

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysych

14 listopada 2019

Strona internetowa zawiera między innymi link do Systemu Bibliotecznego MATEUSZ (zakładka KATALOG ONLINE), w którym po zalogowaniu się można wykonać rezerwację pozycji (aktualnie wypożyczonych), wstępną prolongatę wypożyczonych przez siebie książek oraz kontrolę terminów zwrotu pozycji na swoim koncie czytelniczym.

Czytaj więcej o: Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysych
Powiększ zdjęcie

Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Łączkach

13 listopada 2019

11 listopada przypada ważne dla Polaków Narodowe Święto Niepodległości. Obchodzimy je corocznie dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli.

Małgorzata Kaczmarczyk
Czytaj więcej o: Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Łączkach
Powiększ zdjęcie

Pomoc suszowa: termin składania wniosków przedłużony do 29 listopada

12 listopada 2019

Do 29 listopada 2019 r., czyli o kolejne dwa tygodnie, został przedłużony termin składania wniosków o  pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Czytaj więcej o: Pomoc suszowa: termin składania wniosków przedłużony do 29 listopada

Konsultacje społeczne

12 listopada 2019

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu zmiany „Programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok". 

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne
Powiększ zdjęcie

Listopadowy wieczór w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łysych

12 listopada 2019

Listopadowy wieczór, 8 listopada 2019 r., zgromadził w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łysych mieszkańców gminy, zaproszonych gości, przyjaciół oraz społeczność szkolną. Wszyscy byli widzami spektaklu teatralno - muzycznego „Czuwajmy, by nie stracić…” przygotowanego, by przypomnieć i przeżywać historię naszej Niepodległej.

/KR/
Czytaj więcej o: Listopadowy wieczór w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łysych

OGŁOSZENIE

8 listopada 2019

Wójt Gminy Łyse ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy do spraw kancelaryjno-technicznych w Urzędzie Gminy Łyse

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

7 listopada 2019

Wójt Gminy Łyse ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy do spraw obsługi rady gminy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Łyse

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE
Powiększ zdjęcie

Słodziakowy Dzień Bajkowy w Zalasiu

7 listopada 2019

5 listopada 2019 roku do Szkoły Podstawowej w Zalasiu zawitały... biedronkowe Słodziaki. Uczniowie i nauczyciele tego dnia byli ubrani w kolorach swojego ulubionego Słodziaka i z dumą prezentowali swojego pluszowego ulubieńca.

SP w Zalasiu
Czytaj więcej o: Słodziakowy Dzień Bajkowy w Zalasiu
Powiększ zdjęcie

POMOC DLA POGORZELCÓW

6 listopada 2019

Zwracamy się z prośbą o pomoc dla rodziny Państwa Katarzyny i Tadeusza Banach z miejscowości Pupkowizna poszkodowanej w wyniku pożaru w dniu 18 września 2019 roku. Pomimo podjęcia działań ratowniczych przez jednostki straży pożarnej dom wraz z całym wyposażeniem uległ całkowitemu zniszczeniu. Rodzina utraciła także rzeczy osobiste.

Czytaj więcej o: POMOC DLA POGORZELCÓW