NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ŁYSE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 czerwca 2018

Od dnia 1 LIPCA 2018 roku obowiązywać będą nowe zasady segregacji odpadów komunalnych wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19).

W NOWYM SYSTEMIE ODPADY BĘDĄ SORTOWANE NA:

  • PAPIER - worek niebieski (m.in. papier, tektura, książki, zeszyty, gazety, ulotki);
  • SZKŁO - worek zielony (m.in. szklane butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach);
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - worek żółty (m.in. puszki aluminiowe i po konserwach, plastikowe butelki, opakowania po chemii gospodarczej);
  • ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI - worek brązowy/pojemnik (m.in. odpadki warzywne i owocowe, skoszona trawa, kwiaty liście, trociny, kora drzew). 

Odpady nie zaliczane do wyżej wymienionych pojemników z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych będą wrzucane do pojemnika przeznaczonego na ODPADY ZMIESZANE.

 

ODBIÓR ODPADÓW BĘDZIE DOKONYWANY Z TAKĄ SAMĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ JAK DOTYCHCZAS:

  • Papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne  – co najmniej 1 raz w miesiącu;
  • Odpady ulegające biodegradacji  – 2 razy w miesiącu w odstępach co najmniej 2 tygodniowych, natomiast w okresie wrzesień - maj, nie mniej niż 1 raz w miesiącu;
  • Odpady zmieszane – 2 razy w miesiącu w odstępach co najmniej 2 tygodniowych.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGREGACJI ZAMIESZCZONE BĘDĄ
NA ODWROCIE DOSTARCZONEGO HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie