Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrów miejscowości Łyse, Lipniki i Zalas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2019

Gmina Łyse realizuje operację pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrów miejscowości Łyse, Lipniki i Zalas” której celem jest zagospodarowanie centralnych części wsi w trzech miejscowościach: Łyse, Lipniki i Zalas, na terenie Gminy Łyse.

Operacja jest realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach operacji wykonane zostanie zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegające na wykonaniu chodników i miejsc parkingowych, zagospodarowaniu zieleni, montażu elementów małej architektury (ławki, kosze, lampy oświetleniowe), montażu sprzętu siłowni zewnętrznych do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz ławek interaktywnych z dostępem do Internetu.