Jesteś tutaj: Start / Aktualności / OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 października 2018

Urząd Gminy Łyse informuje, że w dniu 31.10.2018 r. upływa termin składania wniosków o udzielnie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w 2018 r.

W związku z powyższym osoby, które do chwili obecnej nie odebrały protokołów szacowania strat proszone są o ich odbiór.

Ponadto informuje się, że wnioski do ARiMR można składać bez względu na to, czy ogólny procent oszacowanych strat w produkcji roślinnej osiągnął 30 % czy też był niższy.

Protokoły z szacowania strat w gospodarstwach rolnych gdzie procent strat w średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym wyniósł powyżej 30 % wymagają potwierdzenia wystąpienia szkód przez Wojewodę.