Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Rolnicy poszkodowani w wyniku huraganu z dnia 04.10.2020r.

W związku z przeprowadzonym szacowaniem strat w gospodarstwach rolnych, które wystąpiły w wyniku huraganu, jaki miał miejsce w dniu 04.10.2020r. informuję, że protokoły szacowania strat w gospodarstwach rolnych w dniu 03 grudnia 2020r. zostały przesłane do Państwa pocztą tradycyjną.

Jednocześnie informuję, że rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęską żywiołową (huraganem) do 31 grudnia 2020r. mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Wsparcie takie może być związane z odtworzeniem zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Warunkiem pozyskania pomocy jest złożenie wniosku, w którym ujęto koszty kwalifikowalne przekraczające 20 tyś. zł. Pomoc nie obejmuje kosztów odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego budynku, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ustawą  z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych1) (t. jedn. Dz. U. z 2019r poz. 2214 z późn. zm.) takiemu ubezpieczeniu nie podlegają budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia; budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów; namioty i tunele foliowe oraz obiekty budowalne o powierzchni poniżej 20m2.

Więcej informacji na temat pozyskania pomocy można uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ze strony internetowej ARiMR w zakładce: Dla Beneficjenta/ Wszystkie wnioskiPROW 2014 - 2020 / Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

Link do strony:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej.html

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej.html

 Wójt Gminy

Grzegorz Fabiszewski