Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Artykuły

Sesja otwarcia ofert - Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego na potrzeby Gminy Łyse ...

28 maja 2020
Powiększ zdjęcie

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

28 maja 2020

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

Czytaj więcej o: Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Planowane wyłączenia prądu w rejonie ostrołęckim w dniu 01-05.06.2020 r.

28 maja 2020

Sesja otwarcia ofert - Rozbudowa drogi gminnej Łyse – kolonia Worek od km 0+000,00 do km 0+900,00

27 maja 2020

Życzenia

26 maja 2020
Powiększ zdjęcie

Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków

26 maja 2020

Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020.

Biuro Prasowe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Czytaj więcej o: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków
Powiększ zdjęcie

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

26 maja 2020

Urząd Gminy Łyse informuje, że w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. na terenie gminy Łyse zostanie zorganizowana bezpłatna zbiórka elektrośmieci w ramach, której zostaną odebrane następujące urządzenia: komputery, monitory, RTV (telewizory, radia, kamery, sprzęt HI-FI, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice, odkurzacze itp.), telefony stacjonarne i komórkowe, aparaty, tunery, wiertarki, piły, inne elektronarzędzia itp., a także świetlówki, żarówki oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd i baterie.

Czytaj więcej o: ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
Powiększ zdjęcie

XIII Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 25 maja 2020 r.

25 maja 2020

WÓJT GMINY ŁYSE Z ABSOLUTORIUM

Na wstępie obrad XIII sesji Rady Gminy Łyse przedstawiony został raport Wójta o stanie gminy za rok 2019. Prezentacji raportu dokonał Sekretarz Gminy – Jarosław Parda. Następnie  radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Łyse za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Rada Gminy Łyse, również jednogłośnie, udzieliła absolutorium oraz wotum zaufania Wójtowi Gminy Łyse - Grzegorzowi Fabiszewskiemu.

Czytaj więcej o: XIII Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 25 maja 2020 r.
Powiększ zdjęcie

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

22 maja 2020

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

Biuro Prasowe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Czytaj więcej o: Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca
Powiększ zdjęcie

„Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

22 maja 2020

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.

Biuro Prasowe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Czytaj więcej o: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

Komunikat

22 maja 2020

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce informuje, że z dniem 25 maja 2020 r. na terenie powiatu ostrołęckiego zostanie wznowione udzielanie nieodpłatnych porad prawnych, przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego.

Czytaj więcej o: Komunikat
Powiększ zdjęcie

Akcja zbiorowego oddawania krwi

22 maja 2020

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY ZARZĄDZIE GMINNYM ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W ŁYSYCH
organizuje akcję zbiorowego oddawania krwi, która odbędzie się w dniu
07 czerwca 2020 r. w godz. 8:45-11:30
Remiza OSP Łyse (góra dawny GOKSiR)

Czytaj więcej o: Akcja zbiorowego oddawania krwi

Planowane wyłączenia prądu w rejonie ostrołęckim w dniu 29.05.2020 r.

21 maja 2020
Powiększ zdjęcie

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca.

20 maja 2020

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

Czytaj więcej o: 150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca.

Planowane wyłączenia prądu w rejonie ostrołęckim w dniach 25-29.05.2020 r.

19 maja 2020

ZAWIADOMIENIE

19 maja 2020

W dniu  25  maja  2020 roku  o  godz.  9.00 odbędzie się  wspólne posiedzenie stałych Komisji  w budynku kompleksu kulturalno-rekreacyjnego  Gminy Łyse.

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

19 maja 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję na dzień  25  maja  2020  r. o godzinie  11.00  XIII  Sesję Rady Gminy Łyse.

Sesja odbędzie się w budynku kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w Łysych.

Przewodniczący Rady - Stanisław Eugeniusz Lisek
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E

15 maja 2020

W dniu 22 maja 2020 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w budynku kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w Łysych.

Przewodniczący Komisji - Jarosław Kaczmarczyk
Czytaj więcej o: Z A W I A D O M I E N I E