Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Artykuły

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 R.

23 września 2020

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 R.

30 września 2019

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁYSE ZA 2019 R.

18 lutego 2020

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019R.

9 października 2018

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁYSE ZA 2018 R.

15 lutego 2019

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018R.

25 października 2017

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁYSE ZA 2017 R.

12 lutego 2018

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017R.

9 września 2016

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁYSE ZA 2016 R.

16 lutego 2017

ZMIANA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016R.

30 listopada 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016R.

30 października 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁYSE ZA 2015 R.

10 lutego 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015R.

30 października 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁYSE ZA 2014 r.

2 lutego 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2014R.

13 września 2013