Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Nagrania obrad Rady Gminy Łyse

Artykuły

Przejdź do - XVI Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 06 października 2020 r.

XVI Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 06 października 2020 r.

6 października 2020

06 października 2020 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych odbyły się obrady XVI Sesji Rady Gminy. Głównym punktem obrad były zmiany budżetu Gminy Łyse na bieżący rok, niezbędne z uwagi na rozliczenie zrealizowanych już inwestycji.

Czytaj więcej o: XVI Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 06 października 2020 r.
Przejdź do - XV Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 18 września 2020 r.

XV Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 18 września 2020 r.

18 września 2020

Na wstępie obrad XV Sesji Rady Gminy Łyse wprowadzone zostały zmiany wynikające z realizowanych inwestycji w budżecie gminy na rok 2020 oraz w wieloletniej prognozie finansowej.

Czytaj więcej o: XV Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 18 września 2020 r.
Przejdź do - XIV Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 17 lipca 2020 r.

XIV Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 17 lipca 2020 r.

17 lipca 2020

17 lipca 2020 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych odbyły się obrady XIV Sesji Rady Gminy. Głównym tematem obrad były zmiany budżetu Gminy Łyse na bieżący rok, niezbędne z uwagi na realizowane inwestycje.

Czytaj więcej o: XIV Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 17 lipca 2020 r.
Przejdź do - XIII Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 25 maja 2020 r.

XIII Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 25 maja 2020 r.

22 maja 2020

WÓJT GMINY ŁYSE Z ABSOLUTORIUM

Na wstępie obrad XIII sesji Rady Gminy Łyse przedstawiony został raport Wójta o stanie gminy za rok 2019. Prezentacji raportu dokonał Sekretarz Gminy – Jarosław Parda. Następnie  radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Łyse za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Rada Gminy Łyse, również jednogłośnie, udzieliła absolutorium oraz wotum zaufania Wójtowi Gminy Łyse - Grzegorzowi Fabiszewskiemu.

Czytaj więcej o: XIII Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 25 maja 2020 r.

XII Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 27 stycznia 2020 r.

24 stycznia 2020

XI Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 30 grudnia 2019r.

27 grudnia 2019

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2026 oraz budżet gminy na 2020 rok.

Projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu gminy Łyse na nowy okres uzyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stałych komisji Rady Gminy.

Czytaj więcej o: XI Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 30 grudnia 2019r.

X Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 29 listopada 2019r.

28 listopada 2019

29 listopada 2019 roku obyły się obrady X Sesji Rady Gminy Łyse kadencji 2018-2023. Na wstępie przyjęte zostały uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łyse na lata 2019-2025 oraz uchwale budżetowej na 2019 rok.

Czytaj więcej o: X Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 29 listopada 2019r.

IX Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 24 września 2019r.

23 września 2019

Przedmiotem obrad IX Sesji Rady Gminy Łyse było wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2019 oraz w wieloletniej prognozie finansowej. W powyższych uchwałach wpisane zostały nowe zadania inwestycyjne, dotyczące przebudowy dróg znajdujących się na terenie naszej gminy:
-  przebudowa drogi gminnej nr Zalas – Tyczek o długości 0,520 km w kwocie 570.000 zł;
- przebudowa dróg gminnych Wejdo - Tyczek o długości 660 m i ulicy Kurpiowskiej w miejscowości Łyse o długości 338 m w łącznej kwocie 1.410.500 zł.
Obie inwestycje uzyskały korzystne dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Czytaj więcej o: IX Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 24 września 2019r.

VIII Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 05 lipca 2019r.

4 lipca 2019

Podczas obrad VIII Sesji Rady Gminy Łyse przyjęte zostały dwa wnioski zgłoszone przez Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, a mianowicie:
- postawienia lustra na drodze Lipniki-Baba na skrzyżowaniu na Dawię
- zwiększenie stawki godzinowej wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łyse: za kurs podstawowy strażaków ratowników na kwotę 4 zł, oraz za kurs specjalistyczny na kwotę 8 zł. Poprzednio obowiązujące stawki wynosiły odpowiednio 2 zł i 6 zł.

Czytaj więcej o: VIII Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 05 lipca 2019r.

VII Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 24 maja 2019r.

24 maja 2019

Rada Gminy Łyse jednogłośnie udzieliła absolutorium oraz wotum zaufania Wójtowi Gminy Łyse - Grzegorzowi Fabiszewskiemu. Podczas obrad wprowadzono też zmiany w budżecie wynikające z uzyskanych dofinansowań na realizację inwestycji oraz zmianę metody ustalania opłaty i wzoru deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łyse.

Czytaj więcej o: VII Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 24 maja 2019r.

VI Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 17 kwietnia 2019r. godz. 9:00

16 kwietnia 2019

V Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja online 29 marca 2019 r. godz. 9:00

28 marca 2019

IV SESJA RADY GMINY ŁYSE - 30 stycznia 2019 r.

1 lutego 2019

30 stycznia odbyła się IV Sesja Rady Gminy Łyse w kadencji 2018-2023.  Głównym tematem obrad było przyjęcie budżetu gminy na rok 2019. Na wstępie odczytana została pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonych projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2019-2023 oraz uchwały budżetowej na 2019 rok.

Czytaj więcej o: IV SESJA RADY GMINY ŁYSE - 30 stycznia 2019 r.

III SESJA RADY GMINY ŁYSE - 20 grudnia 2018 r.

21 grudnia 2018

20  grudnia 2018 roku obyły się obrady III Sesji Rady Gminy Łyse kadencji 2018-2023. Na wstępie przyjęte zostały zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2018-2021 oraz uchwały budżetowej na 2018 rok.

Czytaj więcej o: III SESJA RADY GMINY ŁYSE - 20 grudnia 2018 r.

II SESJA RADY GMINY ŁYSE - 30 listopada 2018 r.

30 listopada 2018

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse podjęła uchwałę w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Łyse. Następnie Rada Gminy Łyse powołała Komisję Rewizyjną w składzie:
Jarosław Kaczmarczyk - Przewodniczący Komisji
Roman Niedźwiedzki - Z-ca Przewodniczącego Komisji
Jadwiga Pisowłocka - Sekretarz Komisji
Jarosław Samsel - Członek Komisji
Ewa Krysiak - Członek Komisji.

Czytaj więcej o: II SESJA RADY GMINY ŁYSE - 30 listopada 2018 r.

I SESJA RADY GMINY ŁYSE

23 listopada 2018

23 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Łyse w kadencji 2018-2023. Obrady rozpoczęło uroczyste ślubowanie złożone przez Radnych Gminy Łyse oraz Wójta Gminy Łyse wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Czytaj więcej o: I SESJA RADY GMINY ŁYSE