Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Niedziela Palmowa 2018

25 marca 2018 roku  miały miejsce uroczyste obchody Niedzieli Palmowej w miejscowości Łyse, w tym XLIX Konkurs „Palma Kurpiowska Łyse 2018”. Kulminacyjnym momentem obchodów Niedzieli Palmowej była Msza Święta z procesją przepięknych, barwnych palm kurpiowskich pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, która zgromadziła rzeszę przybyłych tego dnia na Kurpie gości. Mieszkańcy Kurpi, poprzez niesienie w procesji palm wielkanocnych, po raz kolejny okazali bogactwo wyjątkowej i niepowtarzalnej kultury regionu, tradycji, piękno oraz przywiązanie do Ziemi Ojczystej, a przede wszystkim swoją dumę z bycia Polakami. Palmy Wielkanocne stały się chlubą naszej Ziemi Kurpiowskiej, odzwierciedleniem jej historii i zwyczajów.

Swoją obecnością, w tym niezwykle ważnym dla lokalnej społeczności dniu, zaszczycili nas miedzy innymi: Julia Pitera i Jarosław Kalinowski - Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Arkadiusz Czartoryski  oraz Czesław Mroczek - Posłowie na Sejm RP, Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Krystyna Kiernozek - Przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mirosław Augustyniak oraz Marian Krupiński – Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Inspektor Marek Świszcz - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z s. w Radomiu, Bogusław Piątek - Zastępca Dyrektora Generalnego  Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej, Mariusz Frankowski - p. o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Zbigniew Ostrowski - Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Andrzej Józef Nowak - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Mariusz Orzechowski  - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Marcin Grabowski - Kierownik Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Mariusz Popielarz –  Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki, Krzysztof Parzychowski - Wicestarosta Ostrołęcki  oraz wiele innych osobistości ze świata polityki, kultury i sztuki.

W części artystycznej wystąpili: Kapela Jana Kani, Kapela Czyżów z Łysych, a także zespoły folklorystyczne: "Smyki ze wsi Lipniki", „Łysoziańskie nuty”, "Puszcza Zielona", Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Łyse oraz Zespół „Kurpianka” z Kadzidła. Na scenie swoje umiejętności zaprezentowali również młodzi artyści - laureaci VII Konkursu Gadki Kurpiowskiej "Moziem o Kurpsiach po kurpsiosku", przedstawiając gadki zawierające anegdoty z życia dawnych Kurpiów. Jak co roku zorganizowanym obchodom towarzyszyła wystawa zgłoszonych do XLIX konkursu palm wielkanocnych, a także wystawa i kiermasz sztuki ludowej.

W trakcie uroczystości Panowie Marian Krupiński oraz Mariusz Popielarz w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego uroczyście wręczyli Pani Annie Ceberek Pamiątkowy Medal „Pro Masovia”. Pani Ania jest młodą i niezwykle utalentowaną twórczynią ludową pochodzącą z miejscowości Zalas, gmina Łyse. Specjalizuje się w wykonywaniu przepięknych wycinanek kurpiowskich, za co otrzymała już wiele nagród  i wyróżnień w konkursach.

Do XLIX Konkursu Palma Kurpiowska Łyse  2018, zgłoszono w sumie 128 palm, w tym:
82 w kategorii indywidualnej
22 w kategorii zespołowej szkół podstawowych
24 w kategorii zespołowej pozostałych.

Po dokonaniu oceny nagrody otrzymali:

KATEGORIA INDYWIDUALNA:
I miejsce
- Kuśmierczyk Mariola
- Nosek Halina Maria
II miejsce
- Ruszczyk Oliwia
- Kowalczyk Julia
- Bacławska Małgorzata
III miejsce
- Lemański Paweł
- Ogniewska Anna
- Dyga Irena
- Nurczyk Aleksander

KATEGORIA ZESPOŁOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
I miejsce
- Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych - Biblioteka Szkolna
- Szkoła Podstawowa im. Stacha Konwy w Dębach
II miejsce
- Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych kl. IV-VII   
- Szkoła Podstawowa w Zalasiu kl. V
- Szkoła Podstawowa w Zalasiu kl. VI
III miejsce
- Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE w Warmiaku
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Łączkach kl. VI-VII
- Szkoła Podstawowa w Łysych kl. 0-III

KATEGORIA ZESPOŁOWA POZOSTAŁE:
I miejsce
- Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
- Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Lipnikach
- Zespół Szkół Powiatowych w Łysych
- Świetlica Wiejska w Piątkowiźnie
II miejsce
- Publiczne Gimnazjum w Łysych
- Stowarzyszenie Kulturalne "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" z Rozóg
- Zespół Pieśni i Tańca "Kurpie" z Rozóg
III miejsce
- Koło Gospodyń Wiejskich "Chudkowskie Gospodynie"
- Koło Gospodyń Wiejskich w Klimkach
- Kółko Rolnicze "Zagajnica"
- Dzienny Dom Senior + w Olszewie Borkach

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom, sponsorom oraz uczestnikom Niedzieli Palmowej w Łysych za przybycie i udział w uroczystościach. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Współorganizatorów: Samorządu Województwa Mazowieckiego,  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starostwa Powiatowego w Ostrołęce za udzielenie wsparcia finansowego organizacji Niedzieli Palmowej w Łysych.