Wybory samorządowe 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJA

27 września 2018

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 27 września 2018r.  (losowanie członków obwodowych komisji wyborczych)

Czytaj więcej o: INFORMACJA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁYSE

18 września 2018

Wójt Gminy Łyse podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁYSE

I N F O R M A C J A

17 września 2018

WÓJTA  GMINY  ŁYSE  z dnia  12 września 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych  w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Czytaj więcej o: I N F O R M A C J A

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁYSYCH

13 września 2018

Gminna Komisja Wyborcza w Łysych informuje, że pełni dyżury w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Łyse oraz kandydatów na Wójta w następujących terminach:

Czytaj więcej o: INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁYSYCH

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczyc

11 września 2018

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

7 września 2018

WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZGŁASZANIEM KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Czytaj więcej o: OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Serwis wybory2018.pkw.gov.pl

17 sierpnia 2018

Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

4 września 2018

Członków terytorialnych komisji wyborczych mogą zgłaszać wszystkie komitety wyborcze, niezależnie od tego, czy zgłoszą listy kandydatów na radnych w danym okręgu wyborczym. Jeśli chcesz zasiadać w komisji wyborczej, możesz więc zgłosić się do dowolnego komitetu wyborczego. Pamiętaj, że komitety wyborcze mają czas na zgłoszenie komisarzom wyborczym kandydatów na członków komisji wyborczych tylko do 6 września.

Czytaj więcej o: Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wybo

4 września 2018

Głosowanie korespondencyjne dla wyborców ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

4 września 2018

Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.

Czytaj więcej o: Głosowanie korespondencyjne dla wyborców ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Dla kogo głosowanie przez pełnomocnika?

4 września 2018

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika.

Czytaj więcej o: Dla kogo głosowanie przez pełnomocnika?

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...

28 sierpnia 2018

Informacja o wyznaczonych na obszarze Gminy Łyse miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ...

20 sierpnia 2018

Informacja o podziale Gminy Łyse na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach do rady gminy i wójta ...

20 sierpnia 2018

Komitety wyborcze - Informacje PKW

17 sierpnia 2018

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmist

17 sierpnia 2018

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

17 sierpnia 2018

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

17 sierpnia 2018

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 paździ

17 sierpnia 2018

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

17 sierpnia 2018