Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ŁYSE

4 czerwca 2018

Od dnia 1 LIPCA 2018 roku obowiązywać będą nowe zasady segregacji odpadów komunalnych wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19).

W NOWYM SYSTEMIE ODPADY BĘDĄ SORTOWANE NA:

Odpady nie zaliczane do wyżej wymienionych pojemników z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych będą wrzucane do pojemnika przeznaczonego na ODPADY ZMIESZANE.

 

ODBIÓR ODPADÓW BĘDZIE DOKONYWANY Z TAKĄ SAMĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ JAK DOTYCHCZAS:

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGREGACJI ZAMIESZCZONE BĘDĄ
NA ODWROCIE DOSTARCZONEGO HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie