Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 23 listopada 2023 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie  Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego w biurze Rady Gminy Łyse.

Autor: Przewodniczący Komisji - Stanisław Duda