Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

INFORMACJA

Wójt Gminy Łyse informuje opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:  

  1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.)

o możliwości uzyskania w 2024 roku doraźnej, czasowej pomocy w formie usług „opieki wytchnieniowej” polegającej na  zapewnieniu czasowego zastępstwa w sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodziny lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Gmina może pozyskać środki  na ten cel z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, na który  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  właśnie ogłosiło nabór wniosków.

Chętnych do skorzystania z pomocy, opiekunów osób z niepełnosprawnościami zapraszamy do kontaktu z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łysych pok. nr 15 (tel. kontaktowy 29 77 25 475) do dnia 13.11.2023r.  Prosimy o zabranie ze sobą  aktualnego orzeczenia osoby z niepełnosprawnością nad którą sprawowana jest bezpośrednia opieka.

Serdecznie zapraszamy

Wójt Gminy Łyse

Grzegorz Fabiszewski