Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 15 marca 2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w biurze Rady Gminy Łyse.