Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

KOMUNIKAT NR 6 WÓJTA GMINY ŁYSE

Szanowni mieszkańcy,

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów oraz w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jak również w trosce  o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne od dnia 04 listopada 2020 roku Urząd Gminy Łyse, Urząd Stanu Cywilnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi Placówek Oświaty oraz Gminna Jednostki Usług Komunalnych są zamknięte dla petentów.

Obsługa petentów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem:
- punktu podawczego (wejście do budynku od strony ulicy Henryka Sienkiewicza), czynnego w godzinach:
        poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30,
        wtorek: 7:30-17:00 ,
        piątek: 7:30-14:00,
- poczty tradycyjnej,
- poczty elektronicznej,
- portalu ePUAP,
oraz telefonicznie.

Zachęcam do zakładania Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Profil Zaufany można założyć przez Internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Wprowadzone zmiany mają na celu ochronę zdrowia i życia petentów i pracowników Urzędu Gminy Łyse oraz jednostek organizacyjnych w związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19).

Urząd Gminy Łyse
tel.: 29 7725003, 29 7725027, fax: 29 7725003 w. 41, e-mail: sekretariat@gminalyse.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych
tel. 29 772 54 75e-mail: gops2_lyse@wp.pl

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych
tel. 297725047, e-mail: goksir@gminalyse.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysych
tel. 511 474 711, e-mail: biblioteka@gminalyse.pl

Gminna Jednostka Usług Komunalnych
tel. 29 772 50 57, e-mail: zgk_lyse@wp.pl

Zespół Obsługi Placówek Oświaty
tel. 29 7725024, e-mail: zopo_lyse1@wp.pl

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łysych
tel. 29 7725001, e-mail: szkolapodstawowalyse@gmail.com

Szkoła Podstawowa w Lipnikach
tel. 29 7726307, e-mail: zslipniki@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa w Zalasiu
tel. 29 7725221, e-mail: zs.sekretariat@wp.pl

Samorządowe Przedszkole w Łysych
tel. 29 7725029, e-mail: pslyse@onet.eu

Z uwagi na zaistniałe okoliczności proszę o wyrozumiałość i zrozumienie.

Wójt Gminy
Grzegorz Fabiszewski