Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Budowa teatru letniego wraz z widownią i wiatą oraz sali wystawienniczej z przeznaczeniem na cele kulturalne zakończona

W listopadzie 2019 r. Gmina Łyse zakończyła realizacje zadania pn.: „Budowa teatru letniego wraz z widownią i wiatą oraz sali wystawienniczej z przeznaczeniem na cele kulturalne” w ramach Programu Infrastruktura kultury, umowa nr 02978/18/FPK/DEK z dnia 19.07.2018r. Budynek mieści się przy ulicy Sienkiewicza w miejscowości Łyse.

Na podstawie umowy zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Łyse pozyskała dofinansowanie w łącznej wysokości 900 000zł., w tym 600 000zł w roku 2018 , koszt całkowity w 2018r. – 866 635,32 zł oraz 300 000zł w roku 2019r., koszt całkowity w 2019r. – 558 874,53zł. Podsumowując, koszt całkowity realizacji powyższego zadania w ramach Programu Infrastruktura kultury, umowa nr 02978/18/FPK/DEK z dnia 19.07.2018r. wyniósł 1 425 509,85zł.

Zadanie polegało na budowie nowego obiektu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej. Budowa obiektu rozpoczęła się w 2016r. Realizowane w latach 2018-2019 prace budowlane obejmujące zakres rzeczowy umowy dofinansowania dotyczyły robót:
- branży budowlanej
- branży elektrycznej
- branży sanitarnej.
Poniesiony został również koszt usługi inspektora nadzoru.

Budowa kompleksu wynikała z całkowitego braku obiektu na działalność kulturalną prowadzoną przez Gminę Łyse. Koszt budowy Gminnego Centrum Kultury w Łysych (całego kompleksu) wyniósł ponad 4,6 ml zł.

 

 

Budowa teatru letniego wraz z widownią oraz sali wystawienniczej z przeznaczeniem na cele kulturalne

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury