Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

1 kwietnia 2019

zawiadamiające, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 250707 W Lipniki - Dęby od km 0+000,00 do km 5+832,82” Strony mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją

Pliki do pobrania