Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

1 kwietnia 2019

o wydaniu postanowienia nienakładającego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 250712 W Zalas-Tyczek od km 0+000,00 do km 3+405,89, gmina Łyse”

Pliki do pobrania