Jesteś tutaj: Start / Aktualności / INFORMACJA

INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2018

Gmina Łyse planuje pozyskanie środków  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest, wysokość dofinasowania (kosztów kwalifikowanych) oraz wkład własny mieszkańca zostaną określone na podstawie ogłoszenia WFOŚiGW oraz po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wykonania nowych pokryć dachowych oraz kosztów związanych z demontażem starej konstrukcji dachu i dotyczy wyłącznie kosztów unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

Osoby, które posiadają eternit zdjęty z dachu lub zamierzają go zdjąć do  30 czerwca 2018 r. a następnie przekazać do utylizacji powinny złożyć w Urzędzie Gminy Łyse, pok. 107  do dnia 31.01.2018 r. wypełnione druki:
- informacja o wyrobach zawierających azbest,
- ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Warunkiem odebrania i przekazania do utylizacji eternitu jest otrzymanie przez Gminę Łyse środków pochodzących z WFOŚiGW.

 

Zgłoszenia zamiaru usunięcia i utylizacji azbestu dokonane w 2017 roku pozostają aktualne.