OSTRZEŻENIE 1 STOPNIA DLA GMINY ŁYSE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2017

W związku z przekroczeniem w 2017 roku poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

INFORMACJE O PRZEKROCZENIACH:

Nazwa substancji: Pył zawieszony PM2,5.

Obszar: województwo mazowieckie.

Czas obowiązywania: do dnia 01.12.2017r.

Przyczyny i prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu: Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia).

Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować negatywne skutki zdrowotne.

Informacja o jakości powietrza: Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na stronie WIOŚ w Warszawie http://sojp.wios.warszawa.pl i na stronie GIOŚ http://powietrze.gios.gov.pl .

Środki ostrożności: W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Wrażliwe grupy ludności: Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: Pył zawieszony PM2,5 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

Zalecenia dla ludności:
1. ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce;
2. unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń.

Działania zapobiegające emisji:
1. Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo);
2. Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej;
3. Ograniczenie pylenia wtórnego z ulic;
4. Zalecenie ograniczenia używania spalinowego sprzętu ogrodniczego;
5. Ograniczenie palenia w kominkach;
6. Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem;
7. Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych.