Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Informacja o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu

Urząd Gminy w Łysych informuje, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w wyborach  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyboru wójtów, zarządzonych na  21 października 2018 r. Spis jest udostępniony do wglądu od 01  października 2018 r. do 16 października 2018 r. w Urzędzie Gminy w Łysych, pok. 2, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz 8ºº do godz 15ºº.

 

 

 

 

                                                         Łyse, dnia 01.10.2018

Informacja o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu

 

Na podstawie art.30 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Kodeks Wyborczy /Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późń. zm./ Urząd Gminy w Łysych informuje, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w wyborach  do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw, wyboru wójtów , zarządzonych na  21 października 2018 r.

Spis jest udostępniony do wglądu od 01  października 2018 r. do 16 października 2018 r. w Urzędzie Gminy w Łysych, pok. 2, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz 8ºº do godz 15ºº.

Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

Autor: Wójt Gminy - Jerzy Ksepka