Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XXIII Sesja Rady Gminy Łyse - 20.10.2021r.

Gmina Łyse ma swój herb, flagę, baner i pieczęcie.
XXIII Sesja Rady Gminy Łyse miała szczególny charakter, a to za sprawą podjętej jednogłośnie uchwały określającej symbole Gminy Łyse: herb, flagę, flagę stolikową, baner i pieczęcie. W lipcu 2021r. Komisja Heraldyczna wyraziła pozytywną opinię w sprawie przedłożonych projektów insygniów Gminy Łyse (uchwała nr 49-2060/O/2021).

Herb Gminy Łyse ma kształt zielonej tarczy zaokrąglonej u podstawy. W centralnej części tarczy widnieją dwa srebrne (białe)  świerki, a między nimi srebrno-złota (biało-żółta) palma wielkanocna.

Flagę Gminy Łyse stanowi prostokątny poziomy płat tkaniny o proporcjach szerokości do wysokości 5 : 8   z pięcioma poziomymi pasami w następującym układzie wysokości, od góry: złoty (żółty) = 2, zielony = 1, srebrny (biały) = 2, zielony = 1, złoty (żółty) = 2. Na środku herb Gminy Łyse, którego wysokość stanowi 4/5 wysokości płata.

Baner Gminy Łyse stanowi prostokątny pionowy płat tkaniny o proporcjach szerokości do wysokości 1:4 z pięcioma pionowymi pasami w następującym układzie wysokości, od lewej: złoty (żółty) = 2, zielony = 1, srebrny (biały) = 2, zielony = 1, złoty (żółty) = 2. Na środku górnej połowy baneru herb Gminy Łyse, którego szerokość stanowi 4/5 wysokości płata.

Po podjęciu uchwały Ksiądz Krzysztof Dylewski - Proboszcz Parafii w Łysych dokonał poświęcenia przyjętych insygniów.

Wójt Gminy Łyse - Grzegorz Fabiszewski podkreślił, jak ważnym symbolem dla mieszkańców naszej gminy jest herb, a osobom zaangażowanym w prace nad projektami insygniów przekazał podziękowania.

Autorem herbu jest Robert Szydlik (heraldyk), studium historyczno-heraldyczne opracowała Agnieszka Poławska (pracownik Urzędu Gminy).

W dalszej części obrad wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie gminy Łyse na 2021 rok wynikające z realizowanych inwestycji. Podjęto również uchwały:

  • w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok;
  • zmieniającą uchwałę Nr XX/144/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2021 r.;
  • w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łyse;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łyse, a Gminą Turośl w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Turośl transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni.

W XXIII Sesji Rady Gminy Łyse gościnnie udział wzięli przedstawiciele Powiatu Ostrołęckiego: Pani Aldona Kuciej, Pan Stanisław Lipka oraz Pan Andrzej Lis, a także asp. Zbigniew Żelazny - Kierownik Posterunku w Łysych.

Sesja odbyła się 20 października 2021 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

 

Głosowanie imienne