Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

16,2 KM NOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH PUPKOWIZNA I ŁYSE ODDANE DO UŻYTKOWANIA

Wójt Gminy Łyse informuje o zakończeniu budowy sieci wodociągowej w Łysych i Pupkowiźnie. Po odbiorach technicznych inwestycja została przekazania do użytkowania. Wkrótce Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Łysych rozpocznie proces przyłączania do sieci poszczególnych nieruchomości, których właściciele zainteresowani będą korzystaniem z jej usług. Dzięki wybudowanej infrastrukturze dostęp do znakomitej jakości wody pitnej uzyska bezpośrednio 130 budynków mieszkalnych. Jednocześnie wybudowany odcinek umożliwi dalszy rozwój sieci wodociągowej w stronę Wejda, Zalasa oraz całej północnej części naszej gminy.

W ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w msc. Pupkowizna i Łyse oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach szkół podstawowych w Dębach, Łączkach, Pupkowiźnie, Szafrankach, Warmiaku i Wejdzie” powstały również przydomowe oczyszczalnie ścieków przy budynkach szkół. Realizacja inwestycji poprawiła warunki użytkowania budynków oświatowych oraz wsparła możliwości prowadzenia placówek oświatowych we wspomnianych miejscowościach.

Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 2 373 900 zł, z czego 63,63% kosztów kwalifikowanych zadania sfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).   

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” ma na celu zwiększenie dostępności wody pitnej z sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Łyse na terenie Łysych i Pupkowizny poprzez zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej oraz ograniczenie zagrożenia związanego z przedostawaniem się do gruntu nieoczyszczonych ścieków komunalnych z budynków szkół przez zaprojektowanie i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z  tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.         

Wójt Gminy
Grzegorz Fabiszewski